Halloweenfirandet är inställt.

Hej!
Styrelsen har beslutat att vi i år tyvärr måste ställa in det traditionsenliga Halloweenfirandet. Vi bedömer det som svårt att ordna ett gemensamt firande som följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten anger.
Trist så klart men vi hoppas och tror att förutsättningarna är bättre nästa år!
Vänligen
Styrelsen

Grannsamverkan v. 42

Samverkare.

Sedan förra utskicket har det begåtts 42 st. inbrott i StorGöteborg.
Av dessa har 17 st. skett i Göteborg SYD.
9 i de östra delarna och 8 i de västra.

Koncentration i Mölnlycke (4) Lindome (3) och Billdal (2), Påvelund/Hagen , i övrigt ganska spritt. Se bilaga
Påfallande många brott sker i tomma hus, där målsägarna är bortresta…se bilaga
De flesta brotten sker från insynsskyddade lägen, baksidor-altaner.
Nu när höstmörkret lägger sig måste vi hjälpas åt, framförallt att hjälpa dem som är bortresta !!!

Hittills i oktober har vi haft 10 brott. Det förväntade utfallet är 26. November förväntas ge 38 brott.
December 2019 hade 63 brott… Det är nu det börja hända. Se bilaga

Kommunicera i era grupper, hjälp varandra

Med Vänlig Hälsning
Niklas Brehm
Polisinspektör

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Medlemsbrev Höst

Här kommer så medlemsbrevet för hösten!

Vi börjar med att meddela att styrelsen blir en man fattigare i höst. Henrik Karlsson med familj har skaffat annat boende och flyttar från brf Gunnebodal i november. Vi önskar honom lycka till med nya huset och tackar för väl utfört arbete som styrelseledamot. Uppdraget gällande garage och parkeringar tas över av David Carlström.

Takrenoveringen är i full gång och även om det är mycket smuts som rinner ner från taken och hamnar på gräsmattor och trädäck så blir taken rena, hela och fina. En välkommen upprustning som planerats enligt föreningens underhållsplan.

De planerade fönsterbytena har tyvärr fått skjutas fram. Framför allt på grund av osäkerhet och förseningar kopplade till Corona, som drog in i våras och ställde mycket på ända. Styrelsens ambition är att planera in fönsterbytena under 2021. Mer information kommer när vi har en planering med datum.

Höstens Städdag planeras till 17/10. Vi gör som sist; håller oss utomhus, bjuder på grillad korv och ser till att hålla avstånd till varandra. Så kan vi genomföra städdagen, hinna med lite tjöt grannar emellan och ändå hålla oss till FHM:s riktlinjer.

Vi kommer på städdagen att bl.a. påbörja ett arbete för att städa upp bland alla de cyklar som finns i förrådet under kvarterslokalen och i de cykelställ som finns utomhus. Det finns ett stort intresse hos er medlemmar för att förbättra cykelförvaringen och detta är ett första steg.

Styrelsen ber därmed alla som har cyklar i förrådet under kvarterslokalen eller utomhus att sätta tydliga lappar med husnummer på sina cyklar till 17/10. De cyklar som vid det datumet inte är uppmärkta kommer att plockas bort. Föreningen har ingen möjlighet eller befogenhet att slänga cyklarna så dom kommer att ställas utomhus under en period. Vi följer de rekommendationer som finns från Hsb för att kunna göra något åt problemet med kvarglömda cyklar från tidigare medlemmar, samtidigt som vi måste värna om annans egendom.

Hur cykelförvaringen kommer se ut framöver är inte fastställt utan det är fortfarande en levande fråga. Om någon har lite omvärldsbevakning att dela med sig av gällande cykelförvaring, är det bara att mejla in eller komma till expeditionstiden. Vi tar tacksamt emot idéer och förslag.

Save the date! Lördagen den 24/10 är det dags för vårt Halloween-firande! Vi kommer i år, på grund av restriktionerna, inte kunna anordna Halloweenpyssel som vanligt men planen är att ändå kunna hitta på något kul tillsammans på temat. Den preliminära planen är att fira utomhus på något roligt sätt. Mer info kommer när det närmar sig! Börja planera er outfit redan nu!

Efterlysning! Har någon sett en diskborste med en klocka i ena änden? Den ska vandra runt från hus till hus för att markera vem som innevarande vecka ska städa kvarterslokalen.

Har du den hemma? Då städar du enligt anvisningar och lämnar sen över den till din granne, som upprepar proceduren. En gång per år lite drygt handlar det om, så ingen kommer behöva känna sig nertyngd av uppdraget.

Styrelsen har fått frågan om vad som ska göras när det är mögel eller ohyra i förråden. Det är väldigt viktigt att inte förvara saker som drar till sig ohyra eller lätt möglar. Det är kallförråd och tex kommer papper och textilier som inte förvaras korrekt att dra till sig både möss och börja mögla. Så en uppmaning till er som upplever att det finns ohyra eller mögel i era förråd är att rensa ut ordentligt. Gå samman kring era förråd och gör en gemensam insats. Var noga med vad som förvaras i förråden och hur det förvaras.

Vi vill till sist påminna alla om att inför den kalla årstiden ställa om termostat och hålla temperaturen väl över frysgrader i de fall värmepannan står i förråd utanför själva boningshuset. Då undviker ni skador på värmepannor som kostar medlemmarna stora summor.

Vi ses på städdagen!
Hälsningar Styrelsen