Medlemsbrev Höst

Här kommer så medlemsbrevet för hösten!

Vi börjar med att meddela att styrelsen blir en man fattigare i höst. Henrik Karlsson med familj har skaffat annat boende och flyttar från brf Gunnebodal i november. Vi önskar honom lycka till med nya huset och tackar för väl utfört arbete som styrelseledamot. Uppdraget gällande garage och parkeringar tas över av David Carlström.

Takrenoveringen är i full gång och även om det är mycket smuts som rinner ner från taken och hamnar på gräsmattor och trädäck så blir taken rena, hela och fina. En välkommen upprustning som planerats enligt föreningens underhållsplan.

De planerade fönsterbytena har tyvärr fått skjutas fram. Framför allt på grund av osäkerhet och förseningar kopplade till Corona, som drog in i våras och ställde mycket på ända. Styrelsens ambition är att planera in fönsterbytena under 2021. Mer information kommer när vi har en planering med datum.

Höstens Städdag planeras till 17/10. Vi gör som sist; håller oss utomhus, bjuder på grillad korv och ser till att hålla avstånd till varandra. Så kan vi genomföra städdagen, hinna med lite tjöt grannar emellan och ändå hålla oss till FHM:s riktlinjer.

Vi kommer på städdagen att bl.a. påbörja ett arbete för att städa upp bland alla de cyklar som finns i förrådet under kvarterslokalen och i de cykelställ som finns utomhus. Det finns ett stort intresse hos er medlemmar för att förbättra cykelförvaringen och detta är ett första steg.

Styrelsen ber därmed alla som har cyklar i förrådet under kvarterslokalen eller utomhus att sätta tydliga lappar med husnummer på sina cyklar till 17/10. De cyklar som vid det datumet inte är uppmärkta kommer att plockas bort. Föreningen har ingen möjlighet eller befogenhet att slänga cyklarna så dom kommer att ställas utomhus under en period. Vi följer de rekommendationer som finns från Hsb för att kunna göra något åt problemet med kvarglömda cyklar från tidigare medlemmar, samtidigt som vi måste värna om annans egendom.

Hur cykelförvaringen kommer se ut framöver är inte fastställt utan det är fortfarande en levande fråga. Om någon har lite omvärldsbevakning att dela med sig av gällande cykelförvaring, är det bara att mejla in eller komma till expeditionstiden. Vi tar tacksamt emot idéer och förslag.

Save the date! Lördagen den 24/10 är det dags för vårt Halloween-firande! Vi kommer i år, på grund av restriktionerna, inte kunna anordna Halloweenpyssel som vanligt men planen är att ändå kunna hitta på något kul tillsammans på temat. Den preliminära planen är att fira utomhus på något roligt sätt. Mer info kommer när det närmar sig! Börja planera er outfit redan nu!

Efterlysning! Har någon sett en diskborste med en klocka i ena änden? Den ska vandra runt från hus till hus för att markera vem som innevarande vecka ska städa kvarterslokalen.

Har du den hemma? Då städar du enligt anvisningar och lämnar sen över den till din granne, som upprepar proceduren. En gång per år lite drygt handlar det om, så ingen kommer behöva känna sig nertyngd av uppdraget.

Styrelsen har fått frågan om vad som ska göras när det är mögel eller ohyra i förråden. Det är väldigt viktigt att inte förvara saker som drar till sig ohyra eller lätt möglar. Det är kallförråd och tex kommer papper och textilier som inte förvaras korrekt att dra till sig både möss och börja mögla. Så en uppmaning till er som upplever att det finns ohyra eller mögel i era förråd är att rensa ut ordentligt. Gå samman kring era förråd och gör en gemensam insats. Var noga med vad som förvaras i förråden och hur det förvaras.

Vi vill till sist påminna alla om att inför den kalla årstiden ställa om termostat och hålla temperaturen väl över frysgrader i de fall värmepannan står i förråd utanför själva boningshuset. Då undviker ni skador på värmepannor som kostar medlemmarna stora summor.

Vi ses på städdagen!
Hälsningar Styrelsen

Grannsamverkan v.35

Hej Samverkare.

Sommaren kom ju till slut, och med många på hemester så har vi hållit inbrottsfrekvenserna i styr.
Sedan förra utskicket har StorGöteborg haft 94 inbrott/försök.
Vi i SYD har haft 27, 8 i de Östra delarna och 19 i de Västra.
Ca. hälften av brotten har varit försök, det vill säga inget tillgrepp har skett, och flera brott har avbrutits.

Tillvägagångsätten är de vanliga, oftast insynsskyddade altandörrar.
Det tillgripna är som vanligt små värdefulla saker-som passar i ryggsäcken…se bil 1.
Koncentration är de vanliga områdena med tillägget att Billdal har haft fler brott än vanligt, se bil. 2
(De nummer som finns i cirklarna är antalet brott i ytan)

Corona/Covid 19 effekten syns tydligt i graferna i bilaga. Gränserna har ju varit ”stängda”,
och den fria rörligheten har varit begränsad…
Gripandet av den Litauer i mars, har säkert påverkat siffrorna och domen kom i veckan:
Han dömdes för de 5 Grova Stölder (inbrott) han åtalades för –de som gick att bevisa !!
(Själv total nekade han till alla anklagelsepunkter)
Dom: fängelse 1 år och 6 månader, och utvisning i minst 5 år.

Nu startar vi upp efter sommaren och förbereder oss på den förväntade ökningen av inbrott under hösten.
Inventera era grupper: nytillkomna ? nya mailadresser ? materialbehov?
Fungerar maillistor-whatsup grupper- får alla ta del av samma information ??

De absolut viktigaste punkterna inom Grannsamverkan- Hjälp varandra och kommunicera, med oss och era grupper.
Var aktiva iakttagare, och ring in tips och information till 114 14 eller www.polisen.se . Vid pågående brott ring 112

Vi inom Polismyndigheten följer Folkhälsomyndighetens direktiv, och därför blir det svårt att träffas många.
Information och utveckling får ske digitalt och via mail. Vi hoppas det går över snart…

Med Vänlig Hälsning
Niklas Brehm
Polisinspektör

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Takrenovering

Nu startar takrenoveringen!

Takrenoveringen startar som planerat denna vecka.
Takproffsen kommer under onsdag 2/9 börja med hus 29, 31, 33 i nedre området.
Tre hus/dag kommer åtgärdas.

I takt med att arbetet fortskrider kommer ni informeras av Takproffsen om när just ert hus står på tur.
Arbetet startar kl 8.

Som vi sagt tidigare kommer arbetet inte innebära ställningar kring husen.
Det är viktigt att alla fönster är stängda under arbetet då taken kommer rengöras och spolas av.
För att undvika att era saker skadas eller är i vägen för arbetarna så behöver sånt som står invid väggen flyttas på. Spaljéer kan vara kvar.

Vänligen
Styrelsen

Var observanta!

Hej!

Styrelsen har blivit uppmärksammade på att en del av er har kontaktats av någon som säger sig vara anlitad för att göra kontroll eller service av ventilationen i huset.
Vi vill tydliggöra att det inte är Styrelsen som anlitat någon för en sådan åtgärd.
Det kan vara något helt oskyldigt men vi ber er vara uppmärksamma på vem som kontaktar er och inte släppa in någon i ert hem, som ni inte helt och fullt litar på.

Det enda arbete som ska utföras är renovering av taken. En representant från Takproffsen har varit hos oss nyligen och tittat på bl.a. förrådstaken i området.

Vänligen
Styrelsen
Brf Gunnebodal

Utomhusspel.

Hej alla!

En liten hälsning till alla er som gillar att vara utomhus!

I kvartersgårdens nedre våning finns nu en vit garderob med lite olika utomhusspel. Varsågoda att låna!

P.s. Glöm inte adressen på grejerna och skulle nåt gå sönder så mejla styrelsen!

Ha en fortsatt trevlig sommar!

Vänligen
Styrelsen
Brf Gunnebodal