Grannsamverkan v.28

Hej Samverkare.

De låga frekvenserna av inbrott håller i sig.
Vi hoppas att vädret blir bättre så att vi kan vara ute…

6 brott i vårt område, utspritt över området.

Covid 19 har nog haft en stor betydelse för de låga siffrorna.
Många människor har varit hemma, resvanorna har ändrats.
Nu öppnar gränsen igen för hitresande- så vi kan ana att siffrorna kommer att öka igen.
Bilaga 2-bild 1, visar tydligt när Coronan slog till i mars.
Halvårsresultatet påverkas tyvärr av de dystra månaderna jan-feb. Se bilaga.

Vi fortsätter att kämpa tillsammans. Hjälp varandra, särskilt när grannarna är bortresta.
Kommunicera avvikelser med varandra.
Ring/tipsa via 114 14, och ring 112 vid pågående brott.

”efter regn kommer solsken”

Med Vänlig Hälsning
Niklas Brehm
Polisinspektör

Bilaga 1
Bilaga 2

MEDLEMSBREV SOMMAR

Hej alla i brf Gunnebodal!

Nu är sommaren här och många går på efterlängtad ledighet. Den här sommaren är dock inte som alla andra. Många kan se fram emot en ledighet och vila från jobb och vardag, likt alla andra somrar. Några har dock påverkats av pandemin och kanske inte har så mycket vila att se fram emot. Andra skulle önska att mer arbete vore i sikte. Styrelsen hoppas på att fint väder och hemester kan väga upp något för det som inte blir som planerat i år.

Vi vill dock påminna våra medlemmar om att pandemin fortfarande pågår och ber Er beakta de restriktioner som FHM anger, så era sommaraktiviteter inte ska göda den ”andra våg” av insjuknande i Covid 19 som befaras.

Processen med att ta in offert för takrenoveringen pågår för fullt. Den här renoveringen kommer inte innebära några byggnadsställningar eller liftar. När vi har ett startdatum kommer vi meddela det men det blir oavsett inte under sommaren!

Styrelsen går på sommarledighet efter Årsstämman 25/6. Under sommaren kan ni som vanligt komma i kontakt med styrelsen via mejl. Vi kommer endast hantera akuta frågor och ärenden som inte är akuta får anstå till första expeditionstiden efter sommaren, 10/8.

Tänk på att kvarterslokalen och soprum ska städas och hållas fina även under semestern. Det gör vi gemensamt och vid behov, även om den vandrande diskborsten anger just Er vecka att städa kvarterslokalen. Vi vill också påminna om att alla hushåll har en vecka om året då Ni ansvarar för att soprummet ser så bra ut som ett soprum nu kan se ut. Listan sitter på anslagstavlan i soprummet. Ta gärna en titt där!

Vi vill även i år passa på att tacka alla medlemmar som under året deltagit i städdagar, aktiviteter och till Er som även däremellan kan ses rensa rabatter, städa soprum och hålla ordning i området. Tack också till Er som stöttat era grannar som behövt hjälp med vardagliga saker under de restriktioner som gäller för många.

Grannsamverkan v.24

Hej Samverkare.

Sommaren är här, med vackert och varmt väder, det är vi mycket tacksamma för.

Människor rör sig ute i hög utsträckning i det fantastiska sommarljuset.

Det har betydelse för våra fina resultat-låga inbrottsfrekvenser !!

I Stor Göteborg har det varit 39 st. inbrott/försök sedan förra utskicket.

I Syd har vi haft 8 st., 3 i Östra och 5 i de Västra stadsdelarna.

Av de 8 brotten är endast 3 st. fullbordade och 5 försök. Se bil. 1 o 2.

Liten koncentration kring Askim/Hovås.

Det har kommit in uppgift om en rekande man kring Gåsmossen (Askim), som tittade in i folks trädgårdar.

Kanske var han ute efter någon Weber-grill…

Faran är INTE över, trots de låga frekvenserna.

Fortsätt att vara goda samverkare, hjälp varandra, och kommunicera eventuella avvikelser.

Nu börjar semestertiderna/hemestertiderna.

Hjälp varandra att se till husen när ni reser bort.

Tänk på att en oklippt gräsmatta kan väcka intresse hos tjuven.

Med Vänlig Hälsning
Niklas Brehm
Polisinspektör

Bilaga 1
Bilaga 2

Se om ditt hus – förhindra brott under din semester
Brottsförebyggande tips i vardagen

 

Grannsamverkan v.22

Hej Samverkare.

De låga frekvenserna av inbrott i bostad fortsätter-vilket vi är mycket glada för.

Anledningen är nog att många är hemma i dessa konstiga tider. Vädret-ljuset har betydelse att vi är utomhus mer…

Kanske kan Covid-19  även ha betydelse för rörligheten hos våra utomlandskommande gärningspersoner.

Brotten minskar totalt-vilket vi är mycket glada för.

Sedan förra utskicket har StorGöteborg haft 34 stycken inbrott i bostad/försök.

Vi i SYD har haft 11 st. 5 i öster och 5 i väster. (grimmeredsvägen dubbelfört…)

Glädjande kunde vi gripa en tjuv just från den adressen. Se bilaga.

Koncentration kring Stensjö Kyrka där vi haft 3 st brott sedan 1/5. Ökad uppmärksamhet där-tack !

Fortsätt att kommunicera med varandra. Meddela eventuella avvikelser.
Tipsa oss på 114 14/www.polisen.se, ring 112 vid pågående brott.

Med Vänlig Hälsning
Niklas Brehm
Polisinspektör

Bilaga 1
Bilaga 2

Årsstämman

På grund av rådande omständigheter med Corona så har Styrelsen i samråd med Hsb Mölndal beslutat flytta den planerade stämman från 25/5 till 25/6 kl 18.

För att kunna genomföra den enligt nuvarande regler från både Folkhälsomyndigheten och Hsb:s stadgar så uppmanar vi nu till poströstning i så stor utsträckning som möjligt. Detta för att vår gemensamma lokal inte medger att alla hushåll deltar utan att vi då kommer sitta tätare än vad FHM:s regler anger.

Vill man ändå deltaga i lokalen så behöver det anmälas till Styrelsen och då bör endast en från varje hushåll deltaga.

Kallelse med dagordning och instruktion gällande poströstning kommer tillsammans med årsredovisningen i era brevlådor inom några veckor.

Vänligen

Styrelsen
Brf Gunnebodal