Medlemsbrev Höst

Här kommer så medlemsbrevet för hösten!

Vi börjar med att meddela att styrelsen blir en man fattigare i höst. Henrik Karlsson med familj har skaffat annat boende och flyttar från brf Gunnebodal i november. Vi önskar honom lycka till med nya huset och tackar för väl utfört arbete som styrelseledamot. Uppdraget gällande garage och parkeringar tas över av David Carlström.

Takrenoveringen är i full gång och även om det är mycket smuts som rinner ner från taken och hamnar på gräsmattor och trädäck så blir taken rena, hela och fina. En välkommen upprustning som planerats enligt föreningens underhållsplan.

De planerade fönsterbytena har tyvärr fått skjutas fram. Framför allt på grund av osäkerhet och förseningar kopplade till Corona, som drog in i våras och ställde mycket på ända. Styrelsens ambition är att planera in fönsterbytena under 2021. Mer information kommer när vi har en planering med datum.

Höstens Städdag planeras till 17/10. Vi gör som sist; håller oss utomhus, bjuder på grillad korv och ser till att hålla avstånd till varandra. Så kan vi genomföra städdagen, hinna med lite tjöt grannar emellan och ändå hålla oss till FHM:s riktlinjer.

Vi kommer på städdagen att bl.a. påbörja ett arbete för att städa upp bland alla de cyklar som finns i förrådet under kvarterslokalen och i de cykelställ som finns utomhus. Det finns ett stort intresse hos er medlemmar för att förbättra cykelförvaringen och detta är ett första steg.

Styrelsen ber därmed alla som har cyklar i förrådet under kvarterslokalen eller utomhus att sätta tydliga lappar med husnummer på sina cyklar till 17/10. De cyklar som vid det datumet inte är uppmärkta kommer att plockas bort. Föreningen har ingen möjlighet eller befogenhet att slänga cyklarna så dom kommer att ställas utomhus under en period. Vi följer de rekommendationer som finns från Hsb för att kunna göra något åt problemet med kvarglömda cyklar från tidigare medlemmar, samtidigt som vi måste värna om annans egendom.

Hur cykelförvaringen kommer se ut framöver är inte fastställt utan det är fortfarande en levande fråga. Om någon har lite omvärldsbevakning att dela med sig av gällande cykelförvaring, är det bara att mejla in eller komma till expeditionstiden. Vi tar tacksamt emot idéer och förslag.

Save the date! Lördagen den 24/10 är det dags för vårt Halloween-firande! Vi kommer i år, på grund av restriktionerna, inte kunna anordna Halloweenpyssel som vanligt men planen är att ändå kunna hitta på något kul tillsammans på temat. Den preliminära planen är att fira utomhus på något roligt sätt. Mer info kommer när det närmar sig! Börja planera er outfit redan nu!

Efterlysning! Har någon sett en diskborste med en klocka i ena änden? Den ska vandra runt från hus till hus för att markera vem som innevarande vecka ska städa kvarterslokalen.

Har du den hemma? Då städar du enligt anvisningar och lämnar sen över den till din granne, som upprepar proceduren. En gång per år lite drygt handlar det om, så ingen kommer behöva känna sig nertyngd av uppdraget.

Styrelsen har fått frågan om vad som ska göras när det är mögel eller ohyra i förråden. Det är väldigt viktigt att inte förvara saker som drar till sig ohyra eller lätt möglar. Det är kallförråd och tex kommer papper och textilier som inte förvaras korrekt att dra till sig både möss och börja mögla. Så en uppmaning till er som upplever att det finns ohyra eller mögel i era förråd är att rensa ut ordentligt. Gå samman kring era förråd och gör en gemensam insats. Var noga med vad som förvaras i förråden och hur det förvaras.

Vi vill till sist påminna alla om att inför den kalla årstiden ställa om termostat och hålla temperaturen väl över frysgrader i de fall värmepannan står i förråd utanför själva boningshuset. Då undviker ni skador på värmepannor som kostar medlemmarna stora summor.

Vi ses på städdagen!
Hälsningar Styrelsen

Takrenovering

Nu startar takrenoveringen!

Takrenoveringen startar som planerat denna vecka.
Takproffsen kommer under onsdag 2/9 börja med hus 29, 31, 33 i nedre området.
Tre hus/dag kommer åtgärdas.

I takt med att arbetet fortskrider kommer ni informeras av Takproffsen om när just ert hus står på tur.
Arbetet startar kl 8.

Som vi sagt tidigare kommer arbetet inte innebära ställningar kring husen.
Det är viktigt att alla fönster är stängda under arbetet då taken kommer rengöras och spolas av.
För att undvika att era saker skadas eller är i vägen för arbetarna så behöver sånt som står invid väggen flyttas på. Spaljéer kan vara kvar.

Vänligen
Styrelsen

Var observanta!

Hej!

Styrelsen har blivit uppmärksammade på att en del av er har kontaktats av någon som säger sig vara anlitad för att göra kontroll eller service av ventilationen i huset.
Vi vill tydliggöra att det inte är Styrelsen som anlitat någon för en sådan åtgärd.
Det kan vara något helt oskyldigt men vi ber er vara uppmärksamma på vem som kontaktar er och inte släppa in någon i ert hem, som ni inte helt och fullt litar på.

Det enda arbete som ska utföras är renovering av taken. En representant från Takproffsen har varit hos oss nyligen och tittat på bl.a. förrådstaken i området.

Vänligen
Styrelsen
Brf Gunnebodal

Utomhusspel.

Hej alla!

En liten hälsning till alla er som gillar att vara utomhus!

I kvartersgårdens nedre våning finns nu en vit garderob med lite olika utomhusspel. Varsågoda att låna!

P.s. Glöm inte adressen på grejerna och skulle nåt gå sönder så mejla styrelsen!

Ha en fortsatt trevlig sommar!

Vänligen
Styrelsen
Brf Gunnebodal

MEDLEMSBREV SOMMAR

Hej alla i brf Gunnebodal!

Nu är sommaren här och många går på efterlängtad ledighet. Den här sommaren är dock inte som alla andra. Många kan se fram emot en ledighet och vila från jobb och vardag, likt alla andra somrar. Några har dock påverkats av pandemin och kanske inte har så mycket vila att se fram emot. Andra skulle önska att mer arbete vore i sikte. Styrelsen hoppas på att fint väder och hemester kan väga upp något för det som inte blir som planerat i år.

Vi vill dock påminna våra medlemmar om att pandemin fortfarande pågår och ber Er beakta de restriktioner som FHM anger, så era sommaraktiviteter inte ska göda den ”andra våg” av insjuknande i Covid 19 som befaras.

Processen med att ta in offert för takrenoveringen pågår för fullt. Den här renoveringen kommer inte innebära några byggnadsställningar eller liftar. När vi har ett startdatum kommer vi meddela det men det blir oavsett inte under sommaren!

Styrelsen går på sommarledighet efter Årsstämman 25/6. Under sommaren kan ni som vanligt komma i kontakt med styrelsen via mejl. Vi kommer endast hantera akuta frågor och ärenden som inte är akuta får anstå till första expeditionstiden efter sommaren, 10/8.

Tänk på att kvarterslokalen och soprum ska städas och hållas fina även under semestern. Det gör vi gemensamt och vid behov, även om den vandrande diskborsten anger just Er vecka att städa kvarterslokalen. Vi vill också påminna om att alla hushåll har en vecka om året då Ni ansvarar för att soprummet ser så bra ut som ett soprum nu kan se ut. Listan sitter på anslagstavlan i soprummet. Ta gärna en titt där!

Vi vill även i år passa på att tacka alla medlemmar som under året deltagit i städdagar, aktiviteter och till Er som även däremellan kan ses rensa rabatter, städa soprum och hålla ordning i området. Tack också till Er som stöttat era grannar som behövt hjälp med vardagliga saker under de restriktioner som gäller för många.