Grannsamverkan v. 48

Samverkare.

Sedan förra utskicket (27/10) (ja jag har haft semester) har vi i StorGöteborg haft 93 st inbrott/försök till inbrott i bostad.
I syd har vi haft 22 st.
13 st av dem i de östra delarna och 9 i de västra.

Hälften är försök och hälften fullbordade brott (11 av 22). Jag tror Coronaeffekten kvarstår…(många hemma)
Koncentration i Mölnlycke (3) och Krokslätt (2), i övrigt spridda skurar.
Ingenting som sticker ut- varken tillvägagångssätt eller vad som är tillgripet.

Glädjande är att vi har cirka hälften så många brott som i November 19, men det återstår några dagar…
Nu är det rejält mörkt-tidigt på eftermiddagen. Jobba med belysning. Gärna med timers.
Ingenting syns så tydligt i mörkret som ett nedsläckt hus.

Som vanligt- hjälp varandra när ni är bortresta…(glöm inte släcka utebelysningen på dagen…)
Fortsätt att informera oss och varandra.
114 14 / 112

Med Vänlig Hälsning
Niklas Brehm
Polisinspektör

Bilaga 1

Grannsamverkan v. 44

Samverkare.

Sedan 11/10 har vi StorGöteborg haft 33 st inbrott/försök till inbrott i bostad.
I Syd har vi haft 12. 7 st i de östra delarna och 5 i de västra.
Liten koncentration i Mölnlycke och Billdal, i övrigt inget som sticker ut.

Nu börjar det bli riktigt mörkt, ta fram era timers och jobba med belysning !!
Kommunicera med varandra och med oss.
Tips och information på 114 14, vid pågående brott 112.

Med Vänlig Hälsning
Niklas Brehm
Polisinspektör

Bilaga 1

Grannsamverkan v. 42

Samverkare.

Sedan förra utskicket har det begåtts 42 st. inbrott i StorGöteborg.
Av dessa har 17 st. skett i Göteborg SYD.
9 i de östra delarna och 8 i de västra.

Koncentration i Mölnlycke (4) Lindome (3) och Billdal (2), Påvelund/Hagen , i övrigt ganska spritt. Se bilaga
Påfallande många brott sker i tomma hus, där målsägarna är bortresta…se bilaga
De flesta brotten sker från insynsskyddade lägen, baksidor-altaner.
Nu när höstmörkret lägger sig måste vi hjälpas åt, framförallt att hjälpa dem som är bortresta !!!

Hittills i oktober har vi haft 10 brott. Det förväntade utfallet är 26. November förväntas ge 38 brott.
December 2019 hade 63 brott… Det är nu det börja hända. Se bilaga

Kommunicera i era grupper, hjälp varandra

Med Vänlig Hälsning
Niklas Brehm
Polisinspektör

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Grannsamverkan v.35

Hej Samverkare.

Sommaren kom ju till slut, och med många på hemester så har vi hållit inbrottsfrekvenserna i styr.
Sedan förra utskicket har StorGöteborg haft 94 inbrott/försök.
Vi i SYD har haft 27, 8 i de Östra delarna och 19 i de Västra.
Ca. hälften av brotten har varit försök, det vill säga inget tillgrepp har skett, och flera brott har avbrutits.

Tillvägagångsätten är de vanliga, oftast insynsskyddade altandörrar.
Det tillgripna är som vanligt små värdefulla saker-som passar i ryggsäcken…se bil 1.
Koncentration är de vanliga områdena med tillägget att Billdal har haft fler brott än vanligt, se bil. 2
(De nummer som finns i cirklarna är antalet brott i ytan)

Corona/Covid 19 effekten syns tydligt i graferna i bilaga. Gränserna har ju varit ”stängda”,
och den fria rörligheten har varit begränsad…
Gripandet av den Litauer i mars, har säkert påverkat siffrorna och domen kom i veckan:
Han dömdes för de 5 Grova Stölder (inbrott) han åtalades för –de som gick att bevisa !!
(Själv total nekade han till alla anklagelsepunkter)
Dom: fängelse 1 år och 6 månader, och utvisning i minst 5 år.

Nu startar vi upp efter sommaren och förbereder oss på den förväntade ökningen av inbrott under hösten.
Inventera era grupper: nytillkomna ? nya mailadresser ? materialbehov?
Fungerar maillistor-whatsup grupper- får alla ta del av samma information ??

De absolut viktigaste punkterna inom Grannsamverkan- Hjälp varandra och kommunicera, med oss och era grupper.
Var aktiva iakttagare, och ring in tips och information till 114 14 eller www.polisen.se . Vid pågående brott ring 112

Vi inom Polismyndigheten följer Folkhälsomyndighetens direktiv, och därför blir det svårt att träffas många.
Information och utveckling får ske digitalt och via mail. Vi hoppas det går över snart…

Med Vänlig Hälsning
Niklas Brehm
Polisinspektör

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Grannsamverkan v.28

Hej Samverkare.

De låga frekvenserna av inbrott håller i sig.
Vi hoppas att vädret blir bättre så att vi kan vara ute…

6 brott i vårt område, utspritt över området.

Covid 19 har nog haft en stor betydelse för de låga siffrorna.
Många människor har varit hemma, resvanorna har ändrats.
Nu öppnar gränsen igen för hitresande- så vi kan ana att siffrorna kommer att öka igen.
Bilaga 2-bild 1, visar tydligt när Coronan slog till i mars.
Halvårsresultatet påverkas tyvärr av de dystra månaderna jan-feb. Se bilaga.

Vi fortsätter att kämpa tillsammans. Hjälp varandra, särskilt när grannarna är bortresta.
Kommunicera avvikelser med varandra.
Ring/tipsa via 114 14, och ring 112 vid pågående brott.

”efter regn kommer solsken”

Med Vänlig Hälsning
Niklas Brehm
Polisinspektör

Bilaga 1
Bilaga 2