Grannsamverkan v.35

Hej Samverkare.

Sommaren kom ju till slut, och med många på hemester så har vi hållit inbrottsfrekvenserna i styr.
Sedan förra utskicket har StorGöteborg haft 94 inbrott/försök.
Vi i SYD har haft 27, 8 i de Östra delarna och 19 i de Västra.
Ca. hälften av brotten har varit försök, det vill säga inget tillgrepp har skett, och flera brott har avbrutits.

Tillvägagångsätten är de vanliga, oftast insynsskyddade altandörrar.
Det tillgripna är som vanligt små värdefulla saker-som passar i ryggsäcken…se bil 1.
Koncentration är de vanliga områdena med tillägget att Billdal har haft fler brott än vanligt, se bil. 2
(De nummer som finns i cirklarna är antalet brott i ytan)

Corona/Covid 19 effekten syns tydligt i graferna i bilaga. Gränserna har ju varit ”stängda”,
och den fria rörligheten har varit begränsad…
Gripandet av den Litauer i mars, har säkert påverkat siffrorna och domen kom i veckan:
Han dömdes för de 5 Grova Stölder (inbrott) han åtalades för –de som gick att bevisa !!
(Själv total nekade han till alla anklagelsepunkter)
Dom: fängelse 1 år och 6 månader, och utvisning i minst 5 år.

Nu startar vi upp efter sommaren och förbereder oss på den förväntade ökningen av inbrott under hösten.
Inventera era grupper: nytillkomna ? nya mailadresser ? materialbehov?
Fungerar maillistor-whatsup grupper- får alla ta del av samma information ??

De absolut viktigaste punkterna inom Grannsamverkan- Hjälp varandra och kommunicera, med oss och era grupper.
Var aktiva iakttagare, och ring in tips och information till 114 14 eller www.polisen.se . Vid pågående brott ring 112

Vi inom Polismyndigheten följer Folkhälsomyndighetens direktiv, och därför blir det svårt att träffas många.
Information och utveckling får ske digitalt och via mail. Vi hoppas det går över snart…

Med Vänlig Hälsning
Niklas Brehm
Polisinspektör

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Grannsamverkan v.28

Hej Samverkare.

De låga frekvenserna av inbrott håller i sig.
Vi hoppas att vädret blir bättre så att vi kan vara ute…

6 brott i vårt område, utspritt över området.

Covid 19 har nog haft en stor betydelse för de låga siffrorna.
Många människor har varit hemma, resvanorna har ändrats.
Nu öppnar gränsen igen för hitresande- så vi kan ana att siffrorna kommer att öka igen.
Bilaga 2-bild 1, visar tydligt när Coronan slog till i mars.
Halvårsresultatet påverkas tyvärr av de dystra månaderna jan-feb. Se bilaga.

Vi fortsätter att kämpa tillsammans. Hjälp varandra, särskilt när grannarna är bortresta.
Kommunicera avvikelser med varandra.
Ring/tipsa via 114 14, och ring 112 vid pågående brott.

”efter regn kommer solsken”

Med Vänlig Hälsning
Niklas Brehm
Polisinspektör

Bilaga 1
Bilaga 2

Grannsamverkan v.24

Hej Samverkare.

Sommaren är här, med vackert och varmt väder, det är vi mycket tacksamma för.

Människor rör sig ute i hög utsträckning i det fantastiska sommarljuset.

Det har betydelse för våra fina resultat-låga inbrottsfrekvenser !!

I Stor Göteborg har det varit 39 st. inbrott/försök sedan förra utskicket.

I Syd har vi haft 8 st., 3 i Östra och 5 i de Västra stadsdelarna.

Av de 8 brotten är endast 3 st. fullbordade och 5 försök. Se bil. 1 o 2.

Liten koncentration kring Askim/Hovås.

Det har kommit in uppgift om en rekande man kring Gåsmossen (Askim), som tittade in i folks trädgårdar.

Kanske var han ute efter någon Weber-grill…

Faran är INTE över, trots de låga frekvenserna.

Fortsätt att vara goda samverkare, hjälp varandra, och kommunicera eventuella avvikelser.

Nu börjar semestertiderna/hemestertiderna.

Hjälp varandra att se till husen när ni reser bort.

Tänk på att en oklippt gräsmatta kan väcka intresse hos tjuven.

Med Vänlig Hälsning
Niklas Brehm
Polisinspektör

Bilaga 1
Bilaga 2

Se om ditt hus – förhindra brott under din semester
Brottsförebyggande tips i vardagen

 

Grannsamverkan v.22

Hej Samverkare.

De låga frekvenserna av inbrott i bostad fortsätter-vilket vi är mycket glada för.

Anledningen är nog att många är hemma i dessa konstiga tider. Vädret-ljuset har betydelse att vi är utomhus mer…

Kanske kan Covid-19  även ha betydelse för rörligheten hos våra utomlandskommande gärningspersoner.

Brotten minskar totalt-vilket vi är mycket glada för.

Sedan förra utskicket har StorGöteborg haft 34 stycken inbrott i bostad/försök.

Vi i SYD har haft 11 st. 5 i öster och 5 i väster. (grimmeredsvägen dubbelfört…)

Glädjande kunde vi gripa en tjuv just från den adressen. Se bilaga.

Koncentration kring Stensjö Kyrka där vi haft 3 st brott sedan 1/5. Ökad uppmärksamhet där-tack !

Fortsätt att kommunicera med varandra. Meddela eventuella avvikelser.
Tipsa oss på 114 14/www.polisen.se, ring 112 vid pågående brott.

Med Vänlig Hälsning
Niklas Brehm
Polisinspektör

Bilaga 1
Bilaga 2

Grannsamverkan v.20

Hej Samverkare.

Sedan förra utskicket har det i StorGöteborg varit 21 st inbrott i bostad/försök.

Syd har haft 3-Östra delarna har haft 2, och Väst har haft 1.

Peppareds torg, hoppar tjuven ut från lägenheten genom ett köksfönster när målsägaren kommer hem efter en promenad.

Gunnebogatan står tomt för renovering.

Åkereds skolväg-felkodat- skall vara inbrott i garage/skadegörelse-flertalet ungdomar i farten.

Det finns inte mycket mer att tillägga nu i Corona tider. Många är hemma, vilket är bra.

Tjuvarna kan inte röra sig som vanligt. Fortsätt vara uppmärksamma.

Vi har besök av Brittiska (irländska) asfaltsläggare.

Som vanligt rekommenderar vi starkt att INTE ÖVERHUVUDTAGET ha med dem att göra.

Avslutningsvis en lite ”knixig” bild av verkligheten. (Inbrotts talen)

Notera att Maj-stapeln kommer att fyllas på, men det ser bra ut. Riktigt bra.

Med Vänlig Hälsning
Niklas Brehm
Polisinspektör

Bilaga 1