Grannsamverkan v.18

Samverkare.

Corona, Covid 19 och Pandemi …eländigt är det.

Men säg det onda som inte för något gott med sig.

Många är hemma, solen har strålat och inbrotten har nästan upphört.

Endast 3 stycken har rapporterats sedan senaste rapporten i vårt område, 23 st i StorGöteborg. Se bilaga.

Inget i de östra delarna-som ju haft fler brott än väst den senaste tiden.

14 st. brott har vi haft i April hittills, och det ligger på samma nivå som de 2 senaste åren.

Sannolikt har även det faktum att den Litauer vi grep och som fortfarande är häktad, spelat in.

Utredarna hör honom nu mot 7 brott som det finns någon form av bevis i, sannolikt har han begått många fler…

(Enligt uppgift har han tidigare  gripits och utvisats från både Norge och Danmark…)

Vad kan vi/ni göra då när frekvenserna är låga…? Jo man kan se över sin verksamhet, vid behov förnya material.

Och naturligtvis fortsätta att vara aktiva iakttagare och att hjälpa varandra när ni är bortresta. Se bilaga.

Men i övrigt skall vi värna om varandra och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

”Be Careful Out There”

Med Vänlig Hälsning
Niklas Brehm
Polisinspektör

Bilaga 1

Grannsamverkan v.16

Samverkare,

Vårsolen börjar göra entré, och brottstalen börjar ge  vika…

I Stor Göteborg har det varit 44 brott sedan 31/3, senaste rapporten, och här i Syd har vi haft 8 brott.  5 i öst- och 3 i väst.

Glädjande är  att endast 2 st. är fullbordade-resten försök. Ingen koncentration , Se bil. 1 och 2.

I kartbilden i bilaga (ingen vacker karta) synes alla inbrott och försök  från 1/1-20. 158 st. Vad som är slående är att i stort sett alla delar av området är drabbat.

Januari och Februari var ju inga roliga månader, men nu i Mars har det normaliserats. (se nedan)

Vi Grannsamverkare kan dock glädjas åt att de flesta brotten sker i områden som saknar grannsamverkan.

Några undantag dock: Solängen Mölndal, Råda Portar Mölnlycke och Södra Stommen i Landvetter som alla haft 4-5 brott i sina områden TROTS Grannsamverkan.

Kanske är det där  lite läge att och ta del av de tips som anges i bilaga, och i dessa områden läsa på om minimikraven i Grannsamverkan.

Bild 2 är ju trevligare. Att kurvan är tydligt bruten och att frekvenserna nu är lägre än normalt.

Inte för att jag vill tillskriva Coronan all ära, men nog har det betydelse att många fler människor är hemma med social distans.

Skall ju även nämnas att Litauern som vi har häktad greps den 23/3, och som utredaren säger ”Utredningsläget är gott”. Kanske kommer vi upp i tiotalet brott på honom.

Tydligt är ju också att av de 8 brott vi haft sedan 31/3, så är det endast 2 st fullbordade brott, 6 st är försök/avbrutna av larm eller målsägare !!

Observation från en grannsamverkare på Näset, kanske är det bra att hålla ögonen öppna…

” Den 14 april ca 18:00 promenerar tre män på Klagshamnsgatan / Borghamnsgatan / Sandhamnsgatan. De måste ha gått skogsstigen från Bjölahamnen till Klagshamnsgatan eftersom det är en återvändsgata. De tittar på husen de passerar och på gatuskyltarna. Uppskattar deras ålder till 25-30 år, vältränade. Två gick med luva och en med mössa, 180-185 cm långa. De pratade inte svenska och av deras beteende och yttre framgår att de inte hör hemma på Näset. Senare står samma grupp vid Åkereds-rondellen och väntar. Det kommer en stor svart Audi SUV och plockar upp dem, de verkar hela tiden observera omgivningen som att de inte vill bli sedda. Förarens körbeteende visar att han inte är hemma i området. De kör först i riktning från Näset och efter 10 minuter kör de ut mot Näset. ”

Faran är således inte över, och vi fortsätter att vara goda och aktiva  iakttagare.

Ring in tips och underrättelser via 114 14 alt. www.polisen.se

Vid pågående brott ring 112.

Med Solig Vår Hälsning
Niklas Brehm
Polisinspektör

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Brottsförebyggande tips i vardagen
Detta är Grannsamverkan

 

Grannsamverkan v.14

Samverkare

Ur led är tiden-och vi med den…

Nyss hemkommen från semester i Spanien konstaterar jag att det hänt en del sedan jag åkte.

Kanske har Corona problematiken hjälpt till att få ner inbrotten till normal nivå igen. Se bilaga

Då menar jag inte att tjuvarna insjuknat, utan att folk har kanske varit hemma i större utsträckning…

Hälften av de 28 brott (se nedan) redovisas som försök till inbrott-där flera brott avbrutits av larm, eller att folk varit hemma och/eller uppmärksamma. BRA.

Vi får nu hoppas att vårljuset även hjälper oss att hålla siffrorna nere. Fortsätt vara nyfikna och aktiva.

Annars har ju Kvartal 1 varit dystert, med dubbelt så många brott som förväntat.

Perioden sedan förra utskicket (28/2) har StorGöteborg haft 109 st. brott.

Vi i Syd har haft 28 st , och det är fortfarande något fler i de östra delarna.

Koncentration i Askim och Mölndal Bifrost- annars ganska spridda skurar.

Brottkärr Balltorp Kållered och Lindome har fler än 1 inbrott.

Vi är nu nere i ”normalfrekvens” 1 inbrott/dag. JAG hoppas naturligtvis att resultatet står sig.

En anledning kanske också kan vara att vi gripit en del tjuvar.

Bland annat en Litauer vars sko-spår kan matchas mot ett drygt 10 tal brott runt om i Göteborg.

Det skall bli mycket spännande att följa det ärendet. Även några DNA spår som ser lovande ut…

Med anledning av en liten Spansk förkylning, EJ Corona- sitter jag hemma och jobbar.

Tekniken är betydligt mer omständlig hemifrån- därför blir det ingen specifik redovisning

av varje brott. Jag kan dock enkelt konstatera att det ser ut som vanligt.

Altandörrar, badrumsfönster på baksidor som ingångsvägar…och det vanliga tillgripet:

Smycken klockor kontanter och små elektroniska manicker.  Väldigt få iakttagelser av rörelser.

Inga Avvikelser från normalt således.

Fortsätt nu att vara aktiva iakttagare, hjälp varandra och informera varandra vid avvikelser.

Ting 114 14 och lämna tips underättelser/ även www.polisen.se .

Ring 112 vid pågående brott

En sista sak: Lås fast stegarna när ni nu börjar med vårbestyren.

Med Vänlig Hälsning
Niklas Brehm
Polisinspektör

Bilaga 1
Bilaga 2

Grannsamverkan v.9

Hej Samverkare,

Tyvärr håller trenden i sig med fortsatt höga frekvenser…
Februari har hittills 70 brott mot förväntade 44 !!
Dock så sker de flesta brotten i områden som saknar Grannsamverkan.

Cirklarna i kartan visar på teorin om risken att utsättas inom en radie av 200 meter från ett redan begånget brott.
Enligt teorin bör man iakttaga försiktighet upp till 14 dagar efter att någon i närområdet drabbats.

Bilden nedan från Spårhaga var från den 27:e. Ökad uppmärksamhet i de södra delarna –tack.

Ta hand om er och hjälp varandra.
Ring 114 14 och lämna tips/information, eller www.samverkanmotbrott.se
Ring 112 vid nära förestående eller pågående brott.

Nästa utskick beräknas till v 13, enär jag skall till varmare breddgrader och stärka upp min golfsving 😉

Trevlig helg

Med Vänlig Hälsning
Niklas Brehm
Polisinspektör

Bilaga 1
Bilaga 2

Grannsamverkan v.8

Samverkare,

Sportlovet är över och vi kan se att de förhöjda frekvenserna ligger kvar…
Sedan förra utskicket har vi haft 28 st. brott. (2 per dag)
81 st. i hela Stor Göteborg…
Stor koncentration i de västra delarna, se bil. 1.

Vi kan se i kartan att på flera ställen att det skett fler brott i samma område.
Det är av stort värde att vara vaksam även efter att inbrott skett.

Fortsatt uppmärksamhet, framförallt kring Påvelund Fiskebäck Önnered…
Nu väntar vi på Ljuset.

Med Vänlig Hälsning
Niklas Brehm
Polisinspektör

Bilaga 1
Bilaga 2