Kvartersgård

I Kvartersgården har vi tvättstuga, bastu, expeditionen samt samlingslokal. Samlingslokalen kan nyttjas kostnadsfritt av föreningens medlemmar. Bokningskalender för bastu, köket och samlingslokal sitter på anslagstavlan inne i Kvartersgårdens entré. Samlingslokalen öppnas med den blå förrådsnyckeln, men nyckel till köket kan man låna från någon av styrelsemedlemmarna.

I Samlingslokalen finns även ett pingisbord och du bokar upp dig på kalendern för samlingslokalen för att nyttja det. Ta med egna racket och boll.

Vi ansvarar själva för städning av Kvartersgården. En nyckel med vidhängande diskborste i din brevlåda betyder att du den veckan ska städa entré i båda planen, trapphus och wc. När din vecka är över så ges den vidare till grannen med högre nummer än du själv.

Vid nyttjande av samlingslokalen ska kök, lokal, wc och entré städas. Lista över vad som ska städas finns på insidan av köksdörren.