Förråd

Till varje lägenhet hör ett förråd. Som nyinflyttad kommer du att bli anvisad det förråd som hör till just din lägenhet.