Ekonomi

Vår ekonomi är beroende av lagar och stadgar samt hur vi underhållsmässigt förvaltar föreningens egendom. Varje höst upprättar styrelsen en budget för nästkommande år med stöd av rapporter från föregående år, förväntade avgiftshöjningar på löpande underhåll samt åtgärder enligt underhållsplan. Vissa år måste månadsavgiften anpassas. Verksamhetens ekonomiska resultat redovisas i årsredovisningen som distribueras tillsammans med en kallelse till årsmöte till medlemmarna senast 2 veckor före årsstämman. Synpunkter på innehållet kan framföras genom personlig närvaro på årsmötet eller genom att senast före mars månads utgång innevarande år inlämna en skriftlig framställan till styrelsen.