Inre & yttre fond

Inre fond

Från och med första januari 2016 avsätts inga pengar på den inre fonden. Det aktuella beloppet till er inre fond syns på din hyresavi. Innestående medel kan tas ut under kommande tio år, dvs till och med sista december 2025. Fakturor & kvitton lämnas på expeditionstid eller i brevlådan på Kvartersgården. Vänligen fyll i blanketten ”Utbetalning av fond för inre underhåll” som sitter på den stora anslagstavlan i Kvartersgården innan ni lämnar kvitton.

Den inre fonden är avsedd att användas vid reparation och förbättring av lägenhetens inre och till det räknas:

  • Rummens väggar, golv och tak.
  • Inredning i kök, såsom kökssnickerier, spis, köksfläkt, kyl och frys mm.
  • Inredning i badrum såsom badkar, handfat, wc-stol, badrumsskåp, speglar.
  • Garderober och andra skåp i övriga utrymmen som följer med lägenheten.
  • Glas och bågar i lägenhetens ytter och innerfönster (yttre målning sköter föreningen).
  • Lägenhetens ytter och innerdörrar. Målning på dörrens yttersida sköter föreningen om det avser originaldörren.

Yttre fond

En del av din avgift avsätts till den yttre fonden. Den yttre fonden är gemensam för hela bostadsrättsföreningen och är avsedd att användas till:

  • Målning av fasader och utsida av fönsterbågar.
  • Utbyte och reparation av radiatorer (ej målning av radiatorer).
  • Utbyte och reparation av ledningar och anordningar för avlopp, värme, elektricitet, ventilation och vatten som föreningen försett lägenheten med (ej målning av ev. ledningar).