Medlemskap

Medlemskap i Brf Gunnebodal kan beviljas den som är medlem i HSB Mölndal. Frågan om att anta en ny medlem avgörs av styrelsen. Det sker normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom till föreningen.

Styrelsen beviljar inte medlemskap till juridiska personer. Medlemskap kan även nekas om köpare har betalningsanmärkningar, tidigare är känd som störande, är försatt i konkurs eller inte har för avsikt att bo permanent i lägenheten.

Köparen måste godkännas som medlem i föreningen innan överlåtelsen av bostadsrätten kan behandlas. Överlåtelsen innebär att köparen blir ägare till viss andel av föreningen inte till en specifik lägenhet.