Stadgar

Vi använder oss av ’HSB normalstadgar 2011 version 5’.
Vi har lagt upp våra stadgar i påskrivet originalform samt i en sökbar pdf för enkelhetens skull.
Båda innehåller alltså samma information.

Se våra Stadgar här, påskrivna i originalform.

Se våra Stadgar i en sökbar pdf här.