Styrelsen

Styrelsens uppgift är:

  • Månatliga styrelsemöten
  • Upprätthålla kontakt med HSB och myndigheter
  • Hålla löpande kontroll på ekonomi och diskutera delrapporter och de åtgärder som det ev. medför.
  • Utreda förekommande tekniska problem och sköta VVS-frågor
  • Inköp av förbrukningsmaterial till gemensamma utrymmen
  • Tillsyn av fastigheter och beslut om yttre reparationer
  • Utarbeta information och meddelanden till bostadsrättsinnehavarna
  • Ansvara för att service sköts på värmeaggregat

Styrelsemedlemmar:

ORDFÖRANDE Solny Carlsson
VICE ORDFÖRANDE Anders Hansson
SEKRETERARE Magnus Jonasson
KASSÖR Jenny Kjellstrand
ÖVRIG LEDAMOT Henrik Karlsson
SUPPLEANT David Carlström
SUPPLEANT Eva Almén
SUPPLEANT Jolanta Johansson
SUPPLEANT Rickard Silva
HSBs LEDAMOT Anders Hansson
REVISOR Cristian Eriksson
VALBEREDNING Birgitta Johansson
VALBEREDNING Karin Edvardsson

Telefonnummer till respektive styrelsemedlem finns för våra medlemmar uppsatt på anslagstavlan i Kvartersgården.
För utomstående som vill komma i kontakt med styrelsen av HSB Gunnebodal, vänligen fyll i kontaktformuläret på fliken Kontakt.