Grannsamverkan v. 42

Samverkare.

Sedan förra utskicket har det begåtts 42 st. inbrott i StorGöteborg.
Av dessa har 17 st. skett i Göteborg SYD.
9 i de östra delarna och 8 i de västra.

Koncentration i Mölnlycke (4) Lindome (3) och Billdal (2), Påvelund/Hagen , i övrigt ganska spritt. Se bilaga
Påfallande många brott sker i tomma hus, där målsägarna är bortresta…se bilaga
De flesta brotten sker från insynsskyddade lägen, baksidor-altaner.
Nu när höstmörkret lägger sig måste vi hjälpas åt, framförallt att hjälpa dem som är bortresta !!!

Hittills i oktober har vi haft 10 brott. Det förväntade utfallet är 26. November förväntas ge 38 brott.
December 2019 hade 63 brott… Det är nu det börja hända. Se bilaga

Kommunicera i era grupper, hjälp varandra

Med Vänlig Hälsning
Niklas Brehm
Polisinspektör

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Kommentarer inaktiverade.