Grannsamverkan v.6

Hej Samverkare.

Det är fortfarande höga frekvenser av inbrott i vårt område!!
(men vi måste komma ihåg att frekvensen nu är 2 inbrott om dagen i stället för 1…)

 Och det verkar som om förra veckans utskick håller i sig…se bilaga.
12 brott i de östra delarna-10 fullbordade och 2 försök.
7 st. brott i de västra delarna,3 fullbordade 4 försök.

Altandörrar verkar fortfarande vara populärt.
Några vittnes iakttagelser denna gången men inga gripna tyvärr.
Fortsätt att vara nyfikna och aktiva i era områden.
Fortsätt att skicka information/underrättelser till varandra i era grupper, även till oss.
114 14 eller www.polisen.se

En liten blänkare på lokalnyheterna..
https://svt.se/nyheter/lokalt/vast/farre-anmalda-bostadsinbrott-an-pa-30-ar-minst

se även  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/sa-skyddar-du-din-bostad-mot-inbrott

Med Vänlig Hälsning
Niklas Brehm
Polisinspektör

Bilaga 1
Bilaga 2

Kommentarer inaktiverade.