Grannsamverkan v.8

Samverkare,

Sportlovet är över och vi kan se att de förhöjda frekvenserna ligger kvar…
Sedan förra utskicket har vi haft 28 st. brott. (2 per dag)
81 st. i hela Stor Göteborg…
Stor koncentration i de västra delarna, se bil. 1.

Vi kan se i kartan att på flera ställen att det skett fler brott i samma område.
Det är av stort värde att vara vaksam även efter att inbrott skett.

Fortsatt uppmärksamhet, framförallt kring Påvelund Fiskebäck Önnered…
Nu väntar vi på Ljuset.

Med Vänlig Hälsning
Niklas Brehm
Polisinspektör

Bilaga 1
Bilaga 2

Kommentarer inaktiverade.