Grannsamverkan v.9

Hej Samverkare,

Tyvärr håller trenden i sig med fortsatt höga frekvenser…
Februari har hittills 70 brott mot förväntade 44 !!
Dock så sker de flesta brotten i områden som saknar Grannsamverkan.

Cirklarna i kartan visar på teorin om risken att utsättas inom en radie av 200 meter från ett redan begånget brott.
Enligt teorin bör man iakttaga försiktighet upp till 14 dagar efter att någon i närområdet drabbats.

Bilden nedan från Spårhaga var från den 27:e. Ökad uppmärksamhet i de södra delarna –tack.

Ta hand om er och hjälp varandra.
Ring 114 14 och lämna tips/information, eller www.samverkanmotbrott.se
Ring 112 vid nära förestående eller pågående brott.

Nästa utskick beräknas till v 13, enär jag skall till varmare breddgrader och stärka upp min golfsving 😉

Trevlig helg

Med Vänlig Hälsning
Niklas Brehm
Polisinspektör

Bilaga 1
Bilaga 2

Kommentarer inaktiverade.