Medlemsbrev Sommar 2021

Efter en kylslagen vår välkomnar vi nu sommaren med sina långa dagar, värme och grönska. Vi ser fram emot den ljusaste tiden på året och att det äntligen går att träffa sina (vaccinerade) släktingar och vänner!

Årsmötet genomfördes i år helt genom poströstning och utan det vanliga fysiska mötet. Ganska få poströster i jämförelse med tidigare år. Vi hoppas på större delaktighet kommande år, då vi
förhoppningsvis kan återgå till det vanliga.
Styrelsen har förändrats och vi tackar Jolanta för sitt engagemang under sin tid som suppleant. Eftersom vi under året blev en färre redan efter förra sommaren har två nya medlemmar valts in. Det är Birgitta Meyer och Davis Frisk som nu tagit plats som suppleanter. Välkomna!

Under städdagen fick vi gjort en hel del. Tack till alla som bidrog! En förändring som gjordes var att skottkärrorna nu ska stå under det tak som uppförts vid gaveln av kvarterslokalen.
Under städdagen togs beslutet att dra upp de stubbar som fanns intill soprummet. Det är nu gjort och Styrelsen efterlyser trädgårdsintresserade som kan tänka sig att vara behjälpliga med förberedelser och plantering av nya växter. Mejla till Styrelsen vid intresse!

Vi passar också på att påminna om några återkommande ämnen. Tänk på att:

  • Ställa tillbaka lånade redskap i förrådet. Just nu saknas det en del, bland annat skottkärror.
  • Till barnfamiljerna – vid lekens eller dagens slut behöver leksaker, bobbycar, cyklar osv tas undan från gångstigar och gemensamma ytor där alla vistas. Tänk på framkomligheten!
  • Parkera inte bilar eller motorcyklar hela dagar eller över natt bland husen. De är inte tillåtet och orsakar mycket gruff mellan grannar.
    Kör till ditt hus endast i undantagsfall och låt inte fordonet stå kvar. Detta gäller också besökare. Det finns parkeringsmöjligheter i grannskapet och det är dom som ska användas.
  • På förekommen anledning påminner vi också om att leveranser av olika slag som görs med större fordon måste hållas utanför gångstigarna. Vid större projekt med leveranser av tex virke eller möbler behöver Du vara aktiv och ha en dialog med leverantören så att leveransen genomförs utan skador på förråd, brevlådor och dylikt.
    Skulle en skada ske så måste detta påtalas omedelbart för den som sköter leveransen, annars är det omöjligt för Styrelsen att få företaget att täcka kostnaden för reparation. Då är det våra gemensamma pengar som måste användas och det är onödigt.
    Meddela också Styrelsen omedelbart så vi vet vad som hänt. Tala  också gärna med dina grannar inför en sån leverans så är alla medvetna om vad som är på gång.

Renoveringen av taken är nu helt färdig och under sommaren kommer inga fler projekt att dras i gång. Först i slutet av augusti är det dags för arbetet med att byta fönster. Tidsplanen kommer
meddelas när det närmar sig.

Till hösten hoppas vi även att Grannsamverkanutbildningen startas upp igen av polisen, det är planen. Vi har två kontaktombud men det är bra om vi är fler. Mejla Styrelsen vid intresse. Utbildningen kommer ske även digitalt så det är enkelt att bli delaktig.
Obs! Sista tillfället Expeditionen håller öppet innan semestern är 21/6, 18:30-19.00.

Vänligen
Styrelsen Brf Gunnebodal

Kommentarer inaktiverade.