Grannsamverkan v.35

Hej Samverkare.

Sommaren kom ju till slut, och med många på hemester så har vi hållit inbrottsfrekvenserna i styr.
Sedan förra utskicket har StorGöteborg haft 94 inbrott/försök.
Vi i SYD har haft 27, 8 i de Östra delarna och 19 i de Västra.
Ca. hälften av brotten har varit försök, det vill säga inget tillgrepp har skett, och flera brott har avbrutits.

Tillvägagångsätten är de vanliga, oftast insynsskyddade altandörrar.
Det tillgripna är som vanligt små värdefulla saker-som passar i ryggsäcken…se bil 1.
Koncentration är de vanliga områdena med tillägget att Billdal har haft fler brott än vanligt, se bil. 2
(De nummer som finns i cirklarna är antalet brott i ytan)

Corona/Covid 19 effekten syns tydligt i graferna i bilaga. Gränserna har ju varit ”stängda”,
och den fria rörligheten har varit begränsad…
Gripandet av den Litauer i mars, har säkert påverkat siffrorna och domen kom i veckan:
Han dömdes för de 5 Grova Stölder (inbrott) han åtalades för –de som gick att bevisa !!
(Själv total nekade han till alla anklagelsepunkter)
Dom: fängelse 1 år och 6 månader, och utvisning i minst 5 år.

Nu startar vi upp efter sommaren och förbereder oss på den förväntade ökningen av inbrott under hösten.
Inventera era grupper: nytillkomna ? nya mailadresser ? materialbehov?
Fungerar maillistor-whatsup grupper- får alla ta del av samma information ??

De absolut viktigaste punkterna inom Grannsamverkan- Hjälp varandra och kommunicera, med oss och era grupper.
Var aktiva iakttagare, och ring in tips och information till 114 14 eller www.polisen.se . Vid pågående brott ring 112

Vi inom Polismyndigheten följer Folkhälsomyndighetens direktiv, och därför blir det svårt att träffas många.
Information och utveckling får ske digitalt och via mail. Vi hoppas det går över snart…

Med Vänlig Hälsning
Niklas Brehm
Polisinspektör

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Takrenovering

Nu startar takrenoveringen!

Takrenoveringen startar som planerat denna vecka.
Takproffsen kommer under onsdag 2/9 börja med hus 29, 31, 33 i nedre området.
Tre hus/dag kommer åtgärdas.

I takt med att arbetet fortskrider kommer ni informeras av Takproffsen om när just ert hus står på tur.
Arbetet startar kl 8.

Som vi sagt tidigare kommer arbetet inte innebära ställningar kring husen.
Det är viktigt att alla fönster är stängda under arbetet då taken kommer rengöras och spolas av.
För att undvika att era saker skadas eller är i vägen för arbetarna så behöver sånt som står invid väggen flyttas på. Spaljéer kan vara kvar.

Vänligen
Styrelsen

Var observanta!

Hej!

Styrelsen har blivit uppmärksammade på att en del av er har kontaktats av någon som säger sig vara anlitad för att göra kontroll eller service av ventilationen i huset.
Vi vill tydliggöra att det inte är Styrelsen som anlitat någon för en sådan åtgärd.
Det kan vara något helt oskyldigt men vi ber er vara uppmärksamma på vem som kontaktar er och inte släppa in någon i ert hem, som ni inte helt och fullt litar på.

Det enda arbete som ska utföras är renovering av taken. En representant från Takproffsen har varit hos oss nyligen och tittat på bl.a. förrådstaken i området.

Vänligen
Styrelsen
Brf Gunnebodal

Utomhusspel.

Hej alla!

En liten hälsning till alla er som gillar att vara utomhus!

I kvartersgårdens nedre våning finns nu en vit garderob med lite olika utomhusspel. Varsågoda att låna!

P.s. Glöm inte adressen på grejerna och skulle nåt gå sönder så mejla styrelsen!

Ha en fortsatt trevlig sommar!

Vänligen
Styrelsen
Brf Gunnebodal

Grannsamverkan v.28

Hej Samverkare.

De låga frekvenserna av inbrott håller i sig.
Vi hoppas att vädret blir bättre så att vi kan vara ute…

6 brott i vårt område, utspritt över området.

Covid 19 har nog haft en stor betydelse för de låga siffrorna.
Många människor har varit hemma, resvanorna har ändrats.
Nu öppnar gränsen igen för hitresande- så vi kan ana att siffrorna kommer att öka igen.
Bilaga 2-bild 1, visar tydligt när Coronan slog till i mars.
Halvårsresultatet påverkas tyvärr av de dystra månaderna jan-feb. Se bilaga.

Vi fortsätter att kämpa tillsammans. Hjälp varandra, särskilt när grannarna är bortresta.
Kommunicera avvikelser med varandra.
Ring/tipsa via 114 14, och ring 112 vid pågående brott.

”efter regn kommer solsken”

Med Vänlig Hälsning
Niklas Brehm
Polisinspektör

Bilaga 1
Bilaga 2