Grannsamverkan v.48

Hej Samverkare.

Detta utskicket bjuder på något fler inbrott/försök än vad har vant oss vid…
Storgöteborg har haft 98 brott (6 i Stenungsund)
Vi i Syd har haft 29 brott på 17 dagar.
19 fullbordade inbrott och 10 försök.

Det verkar vara hög tid att sätta fart på verksamheten, kanske är det nu det händer!!!
Hjälp varandra nu i höstmörkret. Vi ligger fortfarande långt under de förväntade utfallen !!

Koncentration Grimmered/Ekebäck, samt Mölndal…
Altandörr är fortfarande tydlig ingångsväg.

Vi har även denna gång gripit tjuvar, K A (inte Kalle Anka) greps efter inbrott på Sexrörsgatan.
Han är nu häktad på recidivfara vilket får anses ovanligt på en livstilskriminell, vi får se vad han kommer att dömas till.

Domar ja, de 2 bröderna från Serbien som greps på Näset i somras dömdes till 1år resp. 9 månaders fängelse och livstids utvisning.
Vi hade nog hoppats på lite hårdare straff, men assistentåklagaren anser att de inte kommer tillbaka…

 Ta in utemöbler och lås fast era stegar, tänk Belysning

 SSF (stöldskyddsföreningen) hälsar att de har en ny säsong av ”stoppa tjuven”.  Kolla in deras hemsida !!!

Med Vänlig Hälsning
Niklas Brehm

Bilaga 1
Bilaga 2

Medlemsbrev Vinter

Vintern står för dörren och onsdagen 27 november kl 10 har föreningen bjudit in till lite adventsförberedelser. Vi passar på att samlas innan alla julbestyr drar igång och pyntar kvarterslokal och gårdar. Granar och juleljus ska komma på plats och såklart är det ett fint tillfälle att umgås och ta en fika också.

Om du inte redan anmält intresse, skicka ett meddelande till Eva i Styrelsen
Ju fler som kan hjälpa till, desto smidigare går det och mer tid blir över till fikan!

Många har lagt märke till att trots att renoveringens sista fas snart är avslutad så har ett nytt arbete med fönsterbyten påbörjats i mellanområdet.

När mellanområdet renoverades valde styrelsen att renovera fönster i stor utsträckning, i stället för att byta ut. Avvägningen mellan kostnader, materialens livslängd och förväntat slitage är en ständigt återkommande fråga när renoveringar planeras och budgeteras. Tyvärr har det nu visat sig att en del av fönstren och altandörrar redan behöver bytas ut.

De byten som sker nu är de som behövs göras mer eller mindre akut.

Under nästa år kommer en utökad besiktning göras där hela mellanområdet undersöks. Exakt tid för detta är ännu inte bestämt, styrelsen återkommer med besked när det är dags.

Höstens budgetarbete är klart och styrelsen har beslutat att inför 2020 höja avgiften med 1 %. Precis som tidigare år vill styrelsen följa prisutvecklingen generellt och undvika att hamna i en situation där stora höjningar av avgiften är nödvändig.

Den nya avgiften kommer finnas på avierna fr.o.m. januari.

Grävarbetet och installation i våra hus för fiber är klart och det som återstår är att blåsa kablar och koppla upp oss. Det pågår just nu. När allt är på plats kommer vi att bjuda in till ett informationsmöte där Stadsnätsbolaget och styrelsen informerar om hur detta ska fungera och vilka datum som finns att förhålla sig till gällande ev. byte från ComHem till annan leverantör.

Det som är klart är att det inte finns någon brådska med att säga upp ComHem för att gå över till annan leverantör av era bredbandstjänster. Avtalet med ComHem som föreningen har sedan tidigare kommer att löpa parallellt en tid, vilket ger alla gott om betänketid inför bytet.

Styrelsen skulle vilja tacka alla för den fina insatsen på senaste städdagen, då ni lyckades se över samtliga utvändiga ventiler på fasaderna. Anledningen till att vi behövde få det gjort med så kort varsel var att det anmärktes på i den energibesiktning som utförts.

Även om fasaden är det en del av ansvaret som faller på föreningen ser styrelsen gärna att ni som är spänstiga och kan ta er upp till

filtret, fortsätter att rengöra det en gång om året. På detta sätt slipper föreningen betala någon utomstående för arbetet och på städdagarna blir det mindre omfattande att hjälpa dom som inte har möjlighet att själva utföra rengöringen.

För den som går och funderar över att lämna in en motion till nästa års årsstämma, är det dags att börja formulera sig. Motionen ska vara inskickad till styrelsen minst tre månader innan årsstämman, som brukar hållas i maj. Exakt datum meddelas senare.

Tips och råd för hur en motion ska se ut finns på HSB ́s hemsida:
https://www.hsb.se/molndal/om-hsb/organisation-och-agarinformation/hsb-region-mall/foreningsstamma/motioner-till-arsstamman/ 

Glöm inte se om ert och gärna grannens hus också nu när mörkret och storhelgerna lockar fram de klåfingriga. Belysning på timer, grannar som tömmer din brevlåda, inlåsta stegar och andra knep är bra för att undvika stölder och inbrott. På hemsidan gunnebodal.se finns alla rapporter från grannsamverkanspolis Niklas Brehm för den som vill hålla sig uppdaterad och få fler tips.

Med dessa ord vill Styrelsen önska alla i Brf Gunnebodal. . .

God Jul & Gott Nytt År!

Grannsamverkan v.45

Hej Samverkare,

Sedan förra utskicket har 71 st. inbrott/försök i bostad begåtts i Stor Göteborg. I syd har vi haft 14 st,  8 i de östra delarna och 6 i de västra.Den positiva trenden fortsätter…se nedan.

 Viss koncentration finns kring Furåsen i Påvelund, Ekebäck samt Mölnlycke Norra.

 Forskning visar att risken är högre i områden som nyss haft inbrott !! Tjuvarna har rekognoscerat området. Viss ökad uppmärksamhet rekommenderas.

Vad gäller tillvägagångssätt verkar Altandörrar poppis just nu. Ni som har låsbara altandörrar-Snälla ta bort nycklarna från låsen…!!!

Och meddela era grannar när ni lämnar era hus, om så bara för några dagar.

Oktober månads utfall är 24 st. brott mot förväntade 73 st, se nedan LUPP är genomsnittsvärde för de 3 senaste åren)

Fortsätt nu med aktiv Grannsamverkan så hoppas jag vi får ett bra resultat även i november. (Förväntat 76 st )

Ha det fint!

Med Vänlig Hälsning
Niklas Brehm
Polisinspektör

Bilaga 1
Bilaga 2

Grannsamverkan v.43

Hej Samverkare.

Nu var det ett tag sedan den förra rapporten. Jag har varit sjuk, och haft semester.

Siffrorna verkar gå ner, när jag håller mig från kontoret;)  Nä, skämt åsido-det ser riktigt bra ut tycker jag.

StorGöteborg har under perioden 2019-09-23-2019-10-25 haft 107 st inbrott/försök i bostad.
Vi i Syd har haft  19. 8 i de östra delarna och 11 i de västra.

(Det fanns en tid oktober 2015, när vi i SYD hade 73 inbrott. November 2015 hade vi 136 st !!!)
Nu får vi tillsammans göra allt vi kan för att motverka sådana siffror…

Titta i bilaga 4, figur 1-så ser ni resultatet 2019 mot det förväntade-den orangea luppkurvan.
Fig. 2 visar ju utvecklingen från 1/1-25/10,  år 2015—2019- LJUVLIG LÄSNING !!

Vi har med er hjälp Gripit tjuvar- och identifierat tjuvar !! Bra för verksamheten.

Ingen särskild koncentration i området, fast Ekebäck sticker ut med 1 inbrott och 1 försök- olika gator, men nära.
Där kan jag nog rekommendera ökad uppmärksamhetsförmåga !!

I Krokslätt har vi 2 ärenden. 1 inbrott 1 försök. Där jag tror identiteten är klar på gärningspersonerna. (det är ju tyvärr inte samma sak som att få dem åtalade och dömda…)

Smyckegatan hade 2 st inbrott i lägenhet, i samma uppgång, på samma våningsplan. Kanske tog de fel lägenhet…

Nu kommer vecka 44, som normalt är den vecka på året som har flest inbrott!!
Hjälp varandra nu i höstmörkret, att se till era boenden när ni reser bort.
Jobba med belysning, och låt ingen bostad stå nedsläckt i mörkret.
Släck utomhusbelysning dagtid-när det är ljust…
Dags att plocka in trädgårdsmöbler och stegar nu !!!

Sprid nu detta i era grupper, så att samtliga grannsamverkare i området DELAR samma lägesbild. Det underlättar för att hålla igång verksamheten.

Med Vänlig Hälsning
Niklas Brehm
Polisinspektör

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4