Avfallshantering & renhållning

Avseende sophantering så kan vi påverka och hålla nere kostnaderna genom att sortera våra sopor och kompostera. Skrymmande och grövre avfall lämnas till Kikås återvinningscentral, som ligger endast 100 meter ifrån bostadsområdet. Mölndals kommun tillhandahåller ”tipp-kort” och du får i samband med att du flyttar in ett kort från föregående bostadsrättsinnehavare.
Skulle ni tappa bort ert kort och behöver ett nytt så kontaktar ni styrelsen som ordnar med detta.

I soprummet finns sortering enligt följande; allmänsopor, plast, papper, tidningar, metall, matavfall, batterier samt lampor.

Som boende i föreningen ansvarar du också för att städa och hålla rent i soprummet.
I nedre och mellanområdet så har de boende en vecka var per år som man ansvarar för.
Inne i soprummet, samt i dokumentet här nedan, ser du vilken vecka just du har som ansvar.
I det övre området så har man en månad som ansvar, då de är färre boende i det området.

Skötsel av soprum i nedre & mellanområdet