El, värme & vatten

El
Förbrukning av el i Kvartersgård, garage, utomhusbelysning på gemensamma utrymmen bekostas av föreningen gemensamt. Lågenergilampor och automatisk tändning/släckning av lampor sparar el. Kan vi hushålla med el kan vi gemensamt spara pengar.

Värme
Lägenheterna är försedda med värmeåtervinning, ett system som visat sig ge avsevärt sänkta uppvärmningskostnader. Lägenhetsinnehavaren skall regelbundet rengöra och byta filter i anläggningen. Nya filter finns att hämta under expeditionstid. Observera dock att filtret med ram runt sig är dyra, så var noga med att ta hand om det. Man kan dammsuga rent det några gånger istället för att byta. Ett filtretbyte rekommenderas att göra endast 1 gång per år.
2-planshusen har sina aggregat i förråden och måste därför se till att elementen är på så snart temperaturen ute närmar nollstrecket. Vi gör det för att tilluftsaggregaten inte ska frysa.
Värmereglaget inne i lägenheten ska sättas på Vinterläge, så snart det närmar sig nollpunkten ute.

Termografering har gjorts på området, vilket innebär att värmekamera har använts för att finna värmeläckage, se exempel på följande bild.

unnamed

Det du som boende har underhållsansvar för, och som är relativt enkla åtgärder, är att se till att t ex tätningslister är i bra skick på dörrar och vindslucka. Det minimerar onödiga värmeförluster.

Vatten
Vattenkostnaderna i föreningen avser nästan enbart förbrukning då den fasta kostnaden för mätaren är liten. Tillsammans kan vi medverka till att hålla kostnaden nere.