Expedition

Föreningens expedition finns på Mogatan 9, i Kvartersgården.
Den är öppen måndagar ojämna veckor mellan klockan 18.30-19.00. Juli månad stängt.