Fastighetsservice

Brf Gunnebodal har ingen anställd fastighetsförvaltare utan ansvarar själva för bl.a våra grönområden och städning av Kvartersgården. Vi anordnar 2 städdagar per år då vi klipper häckar, krattar löv, beskär buskar men också utför andra åtgärder i syfte att underhålla fastigheten (mark och byggnader). Inbjudan sänds ut i god tid innan städdagen. Gräsklippning och underhåll av gemensamma rabatter sköter medlemmarna gemensamt under året. Det är önskvärt att alla medlemmar i föreningen medverkar till att hålla det snyggt och rent.

På denna sida finner ni Instruktioner och tips ang skötsel och underhåll av din bostadsrättslägenhet: Instruktioner & tips