Parkering

För gäster har vi har en gästparkering i det gula området. Det går även bra att parkera på själva Mogatan, men tänk på att respektera 24-timmarsregeln och de markeringar som finns på gatan. Boende använder tilldelade garage och förhyrda p-platser.

All parkering inne på bostadsområdet är förbjuden oavsett tid på dygnet.
Vid tyngre transporter kan man köra fram bilen till entrén för att packa i eller ur. Däremot får man inte parkera bilen inne på gården eller vid entrén.

Önskar du hyra garage eller p-plats så anmäler du det till styrelsen på expeditionstid. Särskild kölista finns.
Vid borttappande av garagenyckel kan en ny beställas och programmeras så att den fungerar till rätt garageport igen. Skicka en felanmälan med detta till styrelsen om det händer.