Grannsamverkan december 2021

Då har återigen ett år förflutit där vi kastats mellan hopp och förtvivlan gällande pandemins utveckling och hur den har påverkat oss alla i någon form. Det enda positiva vi kan redovisa kopplat till Corona är antalet bostadinbrott som sjönk kraftigt under 2021. Sannolikt handlar det till stor del om hemarbete och mindre resande, men också om ert goda arbete i grannsamverkansgrupperna.

Tyvärr fortsätter bedrägerierna mot i första hand äldre där bedragarna ringer upp och säger sig representera bank eller liknande inrättningar och att de upptäck att någon försöker kapa konton eller handla i deras namn o.s.v. De är otroligt manipulativa och det de vill komma åt är ofta bank id, bank kort och koder. I många fall har de kommit hem och hämtat både kort och kod. LÄMNA ALDRIG UT BANK ID, KORT ELLER KODER. Det finns inga banker eller liknande som åker hem och hämtar kort m.m. Jag vill också betona att det är lätt att bli lurad och det finns ingen skam i detta då bedragarna är mycket skickliga.

Sammanställningen i nedan bilaga följer först decembers statistik och därefter statistik över åren 2019, 2020 och 2021 i hela vårt område. Som ni kanske förstår är det svårt att specificera ett visst område då vi har över 500 grannsamverkansområden i vårt lokalpolisområde. Är det någon som behöver någon särskild information till något möte får ni höra av er till mig.
Nu vill jag passa på att önska er alla en god fortsättning på det nya året och be er fortsätta det goda arbetet.

Med vänlig hälsning!
Niklas Svensson

Bilaga 1

Stöldförsök!

Hej!
Vi har uppmärksammats på att det förekommit åverkan på bil i föreningen. Det är troligt att det är ett försök till att slanga bensin.

 

Väldigt tråkigt för den som utsatts och viktigt att vi alla är uppmärksamma på vad som sker i vårt område.

 

En ny påminnelse till er som har garage att se till att garageporten stängs helt, för att inte underlätta för tjuven att ta sig in. En öppen port ger tillgång till hela garagelängan

 

Åk eller gå inte ifrån innan Du ser att porten är helt nedfälld. Det manuella låset måste vara låst. Håll rent kring marken där porten ska ner. Snö, is, löv, gräs måste Du själv ta bort för att porten ska kunna fungera.

 

Vänligen
Styrelsen
Brf Gunnebodal

Grannsamverkan november 2021

Grannsamverkansinformation November månad 2021
Lokalpolisområde Storgöteborg Syd
(Socialförvaltning Sydväst, Härryda kommun & Mölndals stad) 

KODLISTA
9801 Fullbordat inbrott i villa/radhus – Försök 0857
9802 Fullbordat inbrott i Lägenhet – Försök  0874
0826 Inbrott i fritidshus

Hej alla!

Snön har lagt sig och det lackar mot jul. Det är också ett faktum att när handeln och trängseln i affärerna öka ser vi också fler inbrott i bilar och fickstölder.

Tänk på att stuva undan era inköpta klappar i bagaget och inte lämna saker synligt i bilen. Tänk också på hur ni förvarar era plånböcker och telefoner när ni handlar och om möjligt var kontantfria.

Jag vill också återigen varna för bedrägerierna som fortsätter via telefon. Det senaste där är att det kommer SMS med att man skall betala skatt eller liknande på en leverans av något man beställt. Kan vara svårt att upptäcka om det är så att men beställt varor – ÖKAD VAKSAMHET OCH LÄMNA ALDRIG UT KORTNUMMER KOD OCH BANK ID

Som ni ser nedan så sker det också en hel del inbrott i bostäder och ni alla måste hjälpas åt att ha koll på era områden. Var nyfiken, hälsa på alla och hjälp varandra med skottning och liknande. Har ni inte redan gjort det så se över eran utebelysning.

Med detta vill jag önska er en riktigt God Jul och ett Gott Slut
Niklas Svensson
____________________________________________________

Socialförvaltning Sydväst (Inbrott i bostad samt försök)

Totalt 7 inbrottsstöld i bostad samt försök

 • Myrevalevägen (9801)
 • Klyvarbomsgatan (9801)
 • Sjöbacken (0874)
 • Akvamaringatan (9801)
 • Briljantgatan (9802)
 • Byggens väg (9801)
 • Markmyntsgatan (9802)

26 st anmälningar om stöld ur/från bil
Företrädelsevis Frölunda torg, Tynnered och Högsbo. Övrigt spridda skurar.

Mölndals stad (Inbrott i bostad samt försök)

Totalt 9 inbrottsstöld i bostad samt försök

 • Sjukullevägen (9801)
 • Hagåkersgatan (9802)
 • Hagåkersgatan (0874)
 • Sadelgatan (9801)
 • Tallkottegatan (0874)
 • Hörnetvägen (0826)
 • Kardarevägen (9801)
 • Norra Källåsvägen (9801)
 • Fullblodsgatan (9802)

21 st anmälningar om stöld ur/från bil
Företrädelsevis centrala Mölndal. Åbro/Åby/Bosgården sticker ut.

Härryda kommun (Inbrott i bostad samt försök)

5 st fullbordade inbrott i villa

 • Hörhagevägen (9801)
 • Backatorpsvägen (9801)
 • Blockstensvägen (9801)
 • Kyrkvägen x 2 (9801)

6 st anmälningar om stöld ur/från bil

 • Mölnlycke fabriker
 • Gamla Hörhagevägen
 • Östra Eskilsbyvägen
 • Rullstensvägen
 • Flygplatsvägen
 • Ullbergsvägen

Medlemsbrev Vinter

Vintern har rivstartat denna säsong! Varje vinter men särskilt nu när det kommit så mycket snö finns det några saker som styrelsen vill påminna om. Termostaten måste stå i Vinterläge. Ni som har värmepannan i förrådet måste se till att det alltid är plusgrader där. Annars riskerar pannan frysa sönder med stora kostnader som följd. Trycket i pannan ska ligga mellan 1,5-2 för att hålla tilluftssystemet i skick.

För dig med garage är det viktigt att Du ser till att porten går helt ner. Snö och is som samlas intill porten och stör sensorn måste Du själv röja undan. Det manuella låset på garageporten ska alltid vara låst. Öppna/olåsta portar ger tjuvar tillgång till hela garagelängan. Eftersom vissa portar oftare står halvöppna än vad andra gör så påminner vi också om att anmäla eventuella problem med porten till styrelsen så det kan åtgärdas.

Föreningen köper in tjänsten för plogning, grus/salt men runtom i områdena finns det skottning som vi själva får ta tag i. Kan handla om att skotta fram till förråd, mindre gångstigar och till brevlådor. Skyffel ska finnas i förråden och redskapsgaraget. Det blir ett bra träningspass och hjälper du en granne som har det svårt med skottningen så blir det ett intervallpass!

Budgeten är nu fastställd och även nästa år kommer arbetet med underhållsplanen fortsätta. Närmast handlar det om en del asfalteringsarbeten. Än har vi ingen tidsplan för det utan kommer projektera med hjälp av Hsb Mölndal.

Avgiften kommer höjas med 1 % under nästa år då vi vill följa prisutvecklingen generellt och också har fortsatta kostnader kopplade till underhållsplanen som ligger framför oss. Höjningen kommer på avin för januari.

Under de senaste åren har önskemål om investeringar i solceller och laddmöjlighet för elbil kommit från medlemmar. Detta är något som styrelsen nu utreder. Vad är en bra investering för föreningen och medlemmarna? Både miljö- och medlemsnytta tittar vi på likväl som vad som är en rimlig investering för så många som möjligt med tanke på ekonomin. Avvägningen mellan vad som den enskilde medlemmen gynnas av och vad föreningen som helhet behöver är viktig och något som styrelsen tar på största allvar. Även här är Hsb Mölndal delaktig och stöttar med sakkunskap.

Som vi tidigare skrivit en del om arbetar styrelsen med digitalisering av styrelsearbetet med också med brf Gunnebodal hemsida. Vi kommer under 2022 lansera en hemsida som utgår från en lösning som Hsb erbjuder. Informationen kommer uppdateras och vi kommer ha bättre möjlighet att presentera en användarvänlig miljö. Vi återkommer när den är färdig att lanseras.

I detta arbete ingår också en uppmaning till alla hushåll och gå in på https://www.hsb.se/molndal/ och logga in på ”Mina sidor”. Se över att kontaktinfo till er är korrekt och uppdaterat. Mejladress och telefonnummer behöver finnas med. Den som inte har tillgång till dator kan ringa Kerstin Lindholm Hsb Mölndal 031-7768424 för att få hjälp att uppdatera sina uppgifter.

HSB arbetar aktivt med att utveckla och erbjuda sina föreningar säkra och smidiga digitala lösningar för styrelsearbetet och styrelsen för Brf Gunnebodal kommer successivt anamma de lösningar vi finner lämpliga. Det är säkert och erbjuder god tillgång till support.

För den som går och funderar över att lämna in en motion till nästa års årsstämma, är det dags att börja formulera sig. Motionen ska vara inskickad till styrelsen minst tre månader innan årsstämman, som brukar hållas i maj. Exakt datum meddelas senare.

Tips och råd för hur en motion ska se ut finns på HSB ́s hemsida https://www.hsb.se/molndal/om-hsb/organisation-och-agarinformation/hsb-region- mall/foreningsstamma/motioner-till-arsstamman/

Glöm inte se om ert hus också nu när mörkret och storhelgerna lockar fram de klåfingriga. Belysning på timer, grannar som tömmer din brevlåda, inlåsta stegar och stängda garageportar är bra knep för att undvika stölder och inbrott. På hemsidan gunnebodal.se finns alla rapporter från grannsamverkanspolis för den som vill hålla sig uppdaterad och få fler tips.

Sist men inte minst vill Styrelsen tacka alla sina medlemmar för året som gått och för allt det arbete ni lagt ner på städdagar, snöröjning, fix och pynt i olika sammanhang. Det är ni som skapar den fina samhörigheten vi har!

Med dessa ord vill Styrelsen önska alla i Brf Gunnebodal

God Jul & Gott Nytt År!