Grannsamverkan v. 11

Hej Samverkare.

Våren kommer allt närmare och det blir ljusare för var dag.
De låga frekvenser av inbrott i vårt stora område fortsätter.

Sedan förra utskicket den har det i Stor Göteborg begåtts 36 st inbrott/försök i bostad.
I Syd är siffran den lägsta jag kan erinra mig.  8 st, 4 i öst o 4 i väst.
Se den ljusblå linjen i bilaga 2.

Vi fortsätter att Grannsamverka, för det verkar ju fungera !!

Kommunicera med varandra och med oss.
Ring 114 14 eller vid pågående brott ring 112

Med Vänlig Hälsning
Niklas Brehm
Polisinspektör

Bilaga 1
Bilaga 2

Grannsamverkan v. 5

Hej Samverkare.

Snön fortsätter att ställa till det för tjuvarna…
2 st gripna i olika delar av området, i spårsnö !!!;)

I övrigt har det varit ganska lugnt sedan förra mailet 18/1.
Denna gång har det varit 19 st inbrott i Stor Göteborg och bara 4 st i SYD.
Vi hoppas att de gripna tjuvarna får kvarstanna i häkte…så har det säkert god effekt på frekvenserna.

Fortsätt att hjälpa varandra- kanske skotta lite snö åt den som är bortrest. Så att det inte ser övergivet ut…
Kommunicera med varandra. Var aktiva iakttagare och kommunicera i era grupper.

Håll ut- våren är på väg-någon gång…

Med Vänlig Hälsning
Niklas Brehm
Polisinspektör

Grannsamverkan v. 3

Hej Samverkare.

Tänk vad lite snö och vinter kan göra för att lysa upp tillvaron.
I snö syns fotspår, som sannolikt är förebyggande för inbrott…
I alla fall fick en gärningsperson i Landvetter erfara vad spårsnö betyder !!

Sedan förra utskicket har det i StorGöteborg varit 38 st inbrott i bostad.
I syd har vi haft 10 st. anmälda brott. 6 i öst och 4 i väst.
Egentligen har vi bara haft 6 brott- eftersom 2 är felkodade och 2 st. kan tillskrivas sk. Foliehattar.

Med Vänlig Hälsning
Niklas Brehm
Polisinspektör

Bilaga 1

Grannsamverkan v. 51

Samverkare.

Sedan förra utskicket har det i StorGöteborg skett 41 st inbrott/försök i bostad.
I SYD har vi haft 10 st. 6 i de östra delarna, och 4 i de västra.
Koncentration i Mölnlycke med 3 inbrott.
Lite uppmärksamhet även kring Långedrag, där det varit lugnt en tid.

Vädret denna årstiden är ju inte direkt brottsförebyggande. Mörkt och regnigt.
Tänk belysning. Gärna med timer. Försök att undvika nedsläckta hus.
Hjälp varandra när ni reser bort.
Kommunicera avvikelser med varandra och oss, via 114 14/112

Glöm inte att blåsa ut adventsljusen…

Med Vänlig Hälsning
Niklas Brehm
Polisinspektör

Bilaga 1
Bilaga – Skydda dig mot bostadsinbrott

Grannsamverkan v. 48

Samverkare.

Sedan förra utskicket (27/10) (ja jag har haft semester) har vi i StorGöteborg haft 93 st inbrott/försök till inbrott i bostad.
I syd har vi haft 22 st.
13 st av dem i de östra delarna och 9 i de västra.

Hälften är försök och hälften fullbordade brott (11 av 22). Jag tror Coronaeffekten kvarstår…(många hemma)
Koncentration i Mölnlycke (3) och Krokslätt (2), i övrigt spridda skurar.
Ingenting som sticker ut- varken tillvägagångssätt eller vad som är tillgripet.

Glädjande är att vi har cirka hälften så många brott som i November 19, men det återstår några dagar…
Nu är det rejält mörkt-tidigt på eftermiddagen. Jobba med belysning. Gärna med timers.
Ingenting syns så tydligt i mörkret som ett nedsläckt hus.

Som vanligt- hjälp varandra när ni är bortresta…(glöm inte släcka utebelysningen på dagen…)
Fortsätt att informera oss och varandra.
114 14 / 112

Med Vänlig Hälsning
Niklas Brehm
Polisinspektör

Bilaga 1