Bastu

Bastun finns inne i Kvartersgården. Bokningskalender för bastun sitter på anslagstavlan inne i Kvartersgårdens entré och även information om nycklar inför lån.
Självklart skall bastun lämnas i det skick du vill finna det i.