Vattenavstängning Blåa Området, Garageförråd samt Besöksparkering

Tisdagen den 13 april kl: 08.00 kommer vattnet att stängas av för er i det blåa området. Just nu har vi ingen uppgift om hur lång tid arbetet tar, får räkna med några timmar.

Det beror på att vi måste laga en läcka i det inkommande vattnet från kommunen och också byta ut vattenmätaren. Idag har vi en vattenmätare, vi kommer att byta ut den mot 3st. Vilket ger oss mer marginaler om det blir något fel i framtiden.

Angående garageförrådet som inte går att öppna så kommer det att bli lagat under början på nästa vecka. Det är en switch i dosan som vi fått beställa och Garageexperten kommer att installera den.
Hasse kommer att öppna porten dagtid på lördag och söndag.

Besöksparkeringen i det blå området används inte som det var tänkt, den var tänkt för tillfälliga besökare. Som läget är nu så används den av boende och frekventa besökare, om det inte blir ändring på detta så kommer styrelsen att ta bort den. Den kommer i stället bli för hemtjänst och servicebilar.

Vänligen
Styrelsen

Kommentarer inaktiverade.